ภาวะขาดออกซิเจน

ภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) คือ ไม่มีออกซิเจนในเนื้อเยื่อพอที่จะทำให้ส่วนต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างยั่งยืน

สาเหตุ ภาวะขาดออกซิเจน

 1. ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งร่างกายได้รับออกซิเจนน้อย (Hypoxic Hypoxia)
  • ความกดดันของออกซิเจนในถุงลมปอดลดลง
  • พื้นที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างปอดกับกระแสเลือดลดลง
  • ออกซิเจนไม่สามารถซึมผ่านจากถุงลมปอดไปสู่กระแสเลือดได้สะดวก
 2. ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุจากเลือด (Hypemic Hypoxia)
 3. ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุจากการคั่งของกระแสเลือด (Stagnant Hypoxia)
 4. ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเป็นพิษของเซลล์ (Histotoxic Hypoxia)

อาการ ภาวะขาดออกซิเจน

 • รู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่ม หายใจลำบากขึ้น หายใจถี่ขึ้น ไอ
 • หัวใจเต้นเร็วขึ้น
 • การรับรู้ตัวลดลง สับสน มึนงง ซึม
 • วิงเวียน ปวดหัวเนื่องจากหลอดเลือดสมองขยายตัว
 • ผิวหนังซีด หรือเขียวคล้ำ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ วูบวาบตามตัว มีเหงื่อออกมาก
 • รู้สึกกระสับกระส่าย กระวนกระวาย
 • การทำงานของกล้ามเนื้อไม่ประสานกัน
 • การร่วมมือกับบุคคลอื่นลดลง
 • มือเท้าชา
 • ตาพร่ามัว ลานสายตาแคบลง
 • เพ้อ หมดสติ ชัก
 • หากออกซิเจนลดลงมาก ๆ จะกระทบต่อระบบหายใจ ระบบเลือด สมอง ประสาท กล้ามเนื้อ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จนเสียชีวิตได้

ส่วนในเด็กก็อาจอาการข้างต้นเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่อาจสังเกตอาการผิดปกติ ได้ดังนี้

 • ดูอ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว
 • เลิกสนใจของเล่น หรือสิ่งที่เด็กเคยสนใจ
 • สังเกตเห็นเด็กนั่งเอนตัวไปทางด้านหน้า เนื่องจากทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น
 • เด็กที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ อาจมีอาการหายใจทางปากและมีน้ำลายไหลออกมามากผิดปกติ

การรักษา ภาวะขาดออกซิเจน

การรักษาด้วยตนเอง

การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการสูดควันบุหรี่มือสองอาจช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ได้

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

หายใจไม่อิ่มในขณะที่อยู่เฉยๆ หรือหลังจากทำกิจกรรมเล็กน้อยหายใจไม่อิ่ม ซึ่งไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังทำกิจกรรมหายใจไม่อิ่ม หรือรู้สึกสำลักเมื่อตื่นขึ้น

ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง

หอบหืด

ภาวะที่ทางเดินหายใจอักเสบ ตีบตัน บวม และมีการสร้างเมือกเสมหะมากกว่าปกติซึ่งทำให้หายใจไม่สะดวก

รคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดชนิดหนึ่งที่อุดกั้นการไหลเวียนของอากาศและทำให้หายใจไม่สะดวก

ปอดบวม

การติดเชื้อที่ทำให้ถุงลมในปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอักเสบ โดยอาจมีน้ำอยู่ในนั้น
การแสดงอาการ
ภาวะพร่องออกซิเจน

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด

ภาวะที่หลอดเลือดแดงในปอด 1 เส้นหรือมากกว่าอุดตันจากการที่เลือดแข็งตัวเป็นลิ่ม
การแสดงอาการ
ภาวะขาดออกซิเจน

[Total: 0 Average: 0]