โรคกระดูก

โรคกระดูก (Bone disease) คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไขข้อและกระดูก โรคเกี่ยวกับไขข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก มีอะไรบ้าง การป้องกันโรคข้อ การดูแลรักษา สาเหตุของโรคทางข้อ อาการของโรคข้อ เป็นโรคข้อกระดูก รักษาอย่างไร ต้องทำอย่างไร กลุ่มเสี่ยงโรคข้อและกระดูก คือ ผู้สูงอายุ และ การเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุของโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก

โรคของข้อและกระดูกมีสาเหตุ เกิดจากความผิดปรกติของกระดูก และข้อกระดูก ซึ่งความผิดปรกติของกระดูกและข้อ เกิดจาก การได้รับบาดเจ็บที่ข้อและกระดูก การทำงานหนักของข้อและกระดูก การติดเซื้อ การเสื่อมของข้อและกระดูกรวมถึงปัญหาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

อาการของโรคข้อและกระดูก

อาการของโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ ปวด และอักเสบที่ข้อและกระดูก ซึ่งอาการมความสัมพันธ์กับระบบประสาท

การรักษาโรคข้อและกระดูก

การรักษาโรคข้อและกระดูก จะรักษาตามอาการของโรคใช้ยาแก้อักเสบ การผ่าตัด อาการที่มีการเรื้อรัง ต้องใช้เวลาในการรักษา ซึ่งการรักษาที่ดีและเป็นการป้องกันการเกิดโรคข้อและกระดูก คือ การปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงที่ทำให้ระบบข้อและกระดูกเสื่อม เร็วกว่าที่ควรจะเป็น

โรคที่เกี่ยวข้องกับ โรคกระดูก

 1. วัณโรคกระดูกสันหลัง
 2. กระดูกสันหลังเคลื่อน
 3. เจ็บเข่าใต้กระดูกสะบ้า
 4. มะเร็งกระดูกอ่อน
 5. โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน
 6. โรคกระดูกบาง
 7. โรคกระดูกแตก
 8. โรคกระดูกคอหัก
 9. โรคกระดูกหัก
 10. โรคกระดูกอักเสบ
 11. โรคกระดูกงอก
 12. กระดูกสันหลังเสื่อม
 13. โรคกระดูกพรุน
 14. กระดูกสะโพกหัก
 15. โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง
 16. โรคกระดูกสันหลังทรุด
 17. โรคกระดูกสันหลังหัก
 18. โรคกระดูกสันหลังคด
 19. กระดูกคอหักแบบ Jefferson
 20. โรคกระดูกข้อสะโพกตาย
 21. โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน
 22. โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
 23. หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
 24. โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณคอ
 25. โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว
 26. มะเร็งกระดูก
 27. กระดูกซี่โครงหัก
 28. กระดูกคอเสื่อม
 29. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

การวินิจฉัยและรักษา โรคกระดูก


[Total: 0 Average: 0]