logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ อาเจียน

Health Me Now / สาเหตุทั่วไปของอาการ อาเจียน

การอาเจียนอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การเมาค้าง การตั้งครรภ์ การรับประทานมากเกินไป หรือการเมารถเมาเรือ

[Total: 0 Average: 0]