สาเหตุทั่วไปของอาการ อาเจียน

การอาเจียนอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การเมาค้าง การตั้งครรภ์ การรับประทานมากเกินไป หรือการเมารถเมาเรือ

[Total: 0 Average: 0]